www.bursaincirbirligi.org

GENEL BİLGİLER


Anasayfa »


Bursa Valiliğinden siyah incir genelgesi

Bursa siyah incirinin korunmasına yönelik olarak Bursa Valiliği tarafından bir genelge yayınlandı. Genelgede şöyle denildi:

Bursa siyah inciri kendine has rengi, tadı ve nefaseti ile “Bursa Siyah İnciri” olarak tescillidir. Bursa’ya özgü bir meyve olup, bu alanda bir marka durumundadır. Türkiye Siyah İncir üretiminin % 90 ‘ını karşılayan Bursa Siyah İnciri yılda 20.000 ton civarında üretilmektedir. Bunun % 80’i yaş olarak ihraç edilmekte ve yılda ülkemize 25-28 milyon dolar döviz girdisi sağlamaktadır.

Ülkemiz ve İlimiz için böylesine önemli ve değerli olan Bursa Siyah İnciri bazı alanlarda Zeytin ve Bağ üretim alanları ile karışık tesis edilmiştir. Zeytin ve Bağ etmenlerine karşı mücadele esnasında zirai ilaç bulaşma riskine karşı ilaçlamaların, havanın rüzgârsız olduğu sabah ve akşam saatlerinde elle yapılması, ilaç bulaşma riskini azaltacaktır.

Bununla birlikte daha önceki yıllarda bazı üreticilerimizin incirde erkan olgunlaşmayı teşvik eden ETHEPHON kullanımından dolayı, hem kendileri hem de ülkemizin bazı sorunlarla karşı karşıya kamıştır. Söz konusu Bitki Gelişimi düzenleyicisi yapay bir olgunluk sağlıyor gibi görünse de,  gerçekte ürünün kalitesini bozmakta, raf ömrünü azaltmakta, piyasaya aşırı ürün arzı nedeniyle fiyatların düşmesine ve gelir kaybına, neden olduğundan daha önemlisi ülke ekonomisine zarar verecektir. Birkaç bilinçsiz ve sorumsuz kişinin, ülkemiz ekonomisine ve sektör paydaşlarına zarar vermeye hakkı yoktur.

Bursa Siyah İncirinin taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi ve buna göre yurt dışında talep oluşturması son derece önem arz etmektedir. Özellikle kesim ve ihraç tarihlerine uyularak sektörün zarar görmemesi için, gerek üreticilerin gerekse ihracatçılarımızın kesim ve ihraç tarihlerine uyarak ürünün hasat edilmesi daha sonra ihracata gönderilmesi gerekmektedir.

İlimiz tarımsal üretiminin içinde bulunan tüm üreticilerimizin diğer ürünlerin (Sebze-Meyve)  yetiştiriciliğinde de kalıntı sorunu yaşamamak ve güvenilir gıda arzı sürdürülebilir ihracat için aynı duyarlılık ve hassasiyetin göstermesi gerekmektedir.

 Valiliğimizce;

Bursa’nın hem lider hem tekel olduğu bu değerli ürünümüzü hak ettiği konumda tutmak ve daha da geliştirmek, üreticilerimizin emeğini ve alın terini korumak, yanlış uygulamalara karşı üreticileri ve sorumluları uyarmak, haksız rekabeti önlemek, sektör paydaşları arasında birbirlerinin zararına yol açan davranışlar yerine, tamamının ortak yararının sağlanmasına çalışmak, lider ve tekel olmanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile bu üründen ekmek yiyen herkesi ortak payda da buluşturmak amacıyla, bu genelgenin çıkarılması ve uygulamaya konulmasında yarar ve zaruret görülmüştür.

Buna Göre :

1-İlimizde yetiştiriciliği yapılan Bursa Siyah İncirinde ekonomik zarar eşiği oluşturacak hastalık ve zararlı etmeni bulunmadığından kapama bahçe olarak tesis edilen siyah incir bahçelerinde zirai mücadele yapılmayacak, zeytin ve bağ alanları ile karışık olan üretim sahalarında zirai mücadele uygulayacaklarında her türlü önlemi alarak, rüzgârın yönü, şiddeti, hava akımı gibi unsurlar uygun olduğunda elle ilaçlama yapılarak, ilaç bulaşmasına asla fırsat verilmeyecektir.

 2-Bursa Siyah İncirinin kesim (hasat) tarihi; iklim koşulları, sulama, bakım şartları ve doğal olgunlaşma gibi durumları dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca belirlenen tarihten daha önce, kesinlikle ihracata yönelik kesim ve depolama yapılmayacaktır.

 3-Fenolojik olgunlaşmadan önce kısa vade de ve erken piyasaya girmek, yüksek fiyat avantajından yararlanarak, daha çok gelir sağlamak gibi bireysel tavır ve davranışlarda bulunmak, uzun vadede hem kendilerine,  hem de ülkemize zarar verecektir. Bu nedenle üreticilerimizin tarafından olgunlaşmayı hızlandıran ETHEPHON etkili maddeli Bitki Gelişimini Düzenleyiciyi kesinlikle kullanmayacaktır.

 4-İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından kurulan denetim ekiplerince kesim ve ihraç izninin verileceği tarihe kadar denetimler aralıksız devam edecektir.

5-Yasaklamaya uymayanlar hakkında, 5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 66. Md., 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 ve.40. md.lerine göre cezai işlem yapılacaktır.

6-Valilik genelgesinin uygulanmasından Valilik Makamının gözetim ve denetiminde, öncelikle Siyah İncir Üreticileri, Köy Muhtarlıkları, İlçe Kaymakamlıkları, Kolluk Görevlileri, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Görevlileri, Uludağ Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği sorumludur.

Şahabettin HARPUT
Bursa Valisi

Bu haber 31.07.2013 tarihinde eklendi ve 2146 kez okundu.

 

GERİ DÖN


Telif Hakkı © 2013 Bursa Osmangazi İncir Üreticileri Birliği