www.bursaincirbirligi.org

GENEL BİLGİLER


Anasayfa »


ÜYELİK ŞARTLARI

Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki hususları yerine getirmek gereklidir.

a) Birliğin iştigal ettiği ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde bulunmak ve birlik aracılığı ile pazarlamayı taahhüt etmesi gereken asgari ürün miktarının belirlenmesi

b) Çiftçi belgesi sahibi olmak.

c) Gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak.

d) Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir.

e) Birliğin kuruluşunda kurucu üyelerin Birlik tüzüğünü imzalamaları, sonradan Birliğe üye olanların Birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe vermiş olma.

f) Belirlenen Birlik aidatını peşin ödemek.

g) Birlik bulunduğu üretim dalında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sertifika veya benzeri belge veriliyorsa adına tanzim edilen bu belgenin ibrazı

 

GERİ DÖN


Telif Hakkı © 2013 Bursa Osmangazi İncir Üreticileri Birliği